УСЛУГИ ЗА ДОМa

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА

ДЕЗИНСЕКЦИЯ

КОИ СМЕ НИЕ

ДЕРАТИЗАЦИЯ

ДДД (произлиза от началните букви на думите: дезинфекциядезинсекциядератизация) означава група от взаимодопълващи се мерки за биологична защита, които се прилагат съвместно, по предварително разработен план. Това са комплесни обработки ДДД за свеждането до минимален брой вредители (дезинсекция) от един вид, както и унищожаването на патогенни микроорганизми(дезинфекция) и третиране за вредни гризачи (дератизация). 

За дълготраен ефект се прилага схема за ежемесечно извършване на ДДД
-ограничава се разпространението на заразните заболявания;
-намалява се вероятността от възникване на болести по хората, домашните животни и полезните растения;
-понижават се стопанските загуби, причинени от вредители по растенията и неприятели на домашните животни.