УСЛУГИ ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ

Здравни заведения:
От изключителна важност е високото ниво на ПЕСТ Мениджмънта, ПЕСТ контрола и контрола на инфекциите в лечебните заведения и заведенията за доболнична помощ. Поради естеството на работа в тези заведения, наличието на персонал и пациенти 24 часа от денонощието, спешната нужда от някои зали и помещения, ние се съобразяваме със ситуацията и избираме подходящия за обработка момент. Препаратите, които използваме за дезинсекция са недразнещи, нетоксични и могат да се прилагат без да се налага освобождаване на помещенията от пациенти и персонал. За дератизация използваме методи, при които не се употребват отровни вещества.  Крайната дезинфекция на помещения срещу резистентни вътреболнични щамове, спори на антракс или вируси на ОВХепатит Б и ОВХепатит Ц е гарантирано успешна в рамките на кратка експозиция.
Всички средства за контрол на вредителите, които използваме са с минимален ефект за околната среда, имат разрешително от Министерството на здравеопазването и са одобрени за употреба на територията на целия Европейски съюз.

Производствени предприятия:
Поради високо-професионалната специализация в сфеата на ДДД дейностите, интегрирания пестмениджмънт, пестконтрол и косултантски услуги ние не се стремим към огромен брой клиенти и сключване на договори за услуги на „всяка цена“. Ние се съобразяваме с нашия капацитет и всеки клиент за нас е специален. Така можем да реагираме адекватно при възникване на извънредни ситуации. Наши клиенти са физически и юридически лица, чиито проблеми с вредителите дълго време не са били разрешени докато не са открили нас. Нашите експерти се съобразяват със спецификите на всяко производство и предлагат интегриран контрол на вредителите, включващ мениджмънт, мониторинг, обработки и предписания за по-ефективни и качествени резултати. Ние имаме големи знания и опит за специфичните вредители при различните производства. Знаем с какви препарати да въздействаме, за да не увредим здравето на хората, оборудването, суровините и продукцията.
Можем успешно да се преборим с плъхове, мишки, мухи, хлебарки, мравки, бълхи, комари, стоножки, склопендри, гъсеници, молци, паяци, скорпиони, кърлежи и змии. Обработваме срещу складови вредители. Ненадминати сме в дезинфекцията на пособия и помещения.

Обекти за обществено хранене и питейни заведения:
Нашите специалисти работят в консорциум с одитираща организация както и с РЗИ (Регионална Здравна Инспекция) и  БАБХ (Българска Агенция по Безопасност на Храните). Самите ние даваме косултации в одитинг материята. Ние сме на ясно какво точно ще изискват от Вас одиторите. Изготвяме, поддържаме и актуализираме цялата необходима Ви документация, за да бъдете изрядни по всяко време.
В зависимост от нуждите, вида и числеността на популацията на вредителите имаме разнообразни подходи. Може да прилагаме рутинните методи на влажно оросяване или да апликираме гел и други формулации. Възможно е и третиране с неотровни примамки, но ако е нужно се прилага обгазяване при много строг контрол на безопасността. Няма вредител, с който не можем да се справим. Ръководителят е световно признат експерт в сферата на дезинфекцията.

ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ

ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ

ХОТЕЛИ

ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ