ОБЩО ЗА ВРЕДИТЕЛИТЕ

В България най-разпространените вредители от групата на насекомите са хлебарки, дървеници, мравки, оси, бълхи, стършели, кърлежи, въшки, кокошинки, комари и мухи, които принадлежат към различни биологични таксономични семейства и подгрупи. Гризачите също са голяма група вредители, които могат да се разделят на синантропни (обитаващи населените места), екзантропни (обитаващи природните биотопи) и хемисинантропни (мигриращи в зависимост от сезона). Най-важни от епидемиологична и икономическа гледна точка са сив плъх, черен плъх, домашна мишка, полски и горски мишки, полевки, сънливец и сляпо куче. Някои видове птици (гълъби и лястовици например) също са нежелан „гост” в жилищните, обществените и стопанските сгради. Особено когато са носители на паразити като дървениците или живеят в симбиоза със хлебарките.

В последните 20 години поради редица причини се увеличиха популациите на вредителите в нашата страна. По-важни от тях са повишен внос на хранителни и промишлени стоки, миграция на населението и увеличен туристически обмен. Занижен контрол и самоконтрол спрямо вредителите. Миграция на икономически „бежанци” от неблагополучни региони на света, които преминават през страната. Посочените по-горе фактори могат да доведат до появата на нови видове екзотични вредители и болести на територията на Република България.

Някои по-важни вредители в домакинството

германска хлебарка

Ориенталска/черна хлебарка

Бълха

Дъвеница